CORE TCAS

Pack to the Max

11,490฿

เรียนได้ 365 วัน
เรียนได้ 135 ชั่วโมง
48 บทเรียน
ความยาวคอร์ส 79 ชั่วโมง
หนังสือเรียน 3 เล่ม

เหรียญทอง “อังกฤษ ม.ปลาย 3 ปีซ้อน” Saint Gabriel’s College || นักเรียนทุน 100% “เกียรตินาคิน”-เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ (Major : Finance / Minor : Marketing) || นักเรียนแลกเปลี่ยน McGill University (Harvard ของ Canada) || คะแนน GAT (ENG) เต็ม 150 / 9 สามัญ 97.50 “สูงสุด” ของประเทศ || คะแนน TOEIC 990 เต็ม TOEFL 117/120 IELTS 8.5 || ประสบการณ์ “ติวอังกฤษ” + “สอบเอง” กว่า 12 ปี || ติวเตอร์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำใน กทม. กว่า 30 โรงเรียน ++

สิ่งที่น้องจะได้จากคอร์สนี้

CORE TCAS’68

เจาะแก่น 'ทุกอย่างที่ต้องรู้' ทั้ง 4 มิติของระดับ ม.ปลาย GRAMMAR / STRUCTURE / VOCAB / READING "เป็นระบบ + เข้าใจง่าย +จำไม่เยอะ" ให้น้องนำไปประยุกต์ใช้ #ได้ทันที !! พิชิตเกรด 4 เป็นตัว TOP ของระดับ

พร้อมเจาะลึก "PREFIXES/ROOTS/CONTEXT CLUES" เพื่อการตีความ "VOCAB" และ "READING PASSAGES" เพื่อให้ "ไม่ต้องท่องศัพท์เยอะ" ก็ทำข้อสอบได้ #ง่ายๆ และสรุป "เทคนิคสอบเฉพาะ" สำหรับ "ส่วนข้อสอบหลัก" เช่น ERROR / SENTENCE COMPLETIONCLOZE PASSAGE-SYNONYMS และ READING PASSAGES พร้อมต่อยอดสนาม #TGAT1 #A-LEVEL82 เพื่อเข้าสู่ 'รั้วมหาวิทยาลัยที่้ต้องการ'


ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+

ถอดรหัสโครงสร้างข้อสอบ TGAT1 91 & A-LEVEL 82 ที่เป็น "กุญแจสำคัญ" ในการยื่นคะแนนระบบ TCAS'68 พร้อมเจาะลึก"เทคนิคเฉพาะส่วนข้อสอบ" ทั้ง 2 สนามไม่ว่าจะเป็น” CONVERSATION / ERROR / CLOZE PASSAGE / PARAGRAPH WRITING / READINGCOMPREHENSION และ REARRANGE THE SENTENCE"และลับความ "ไว+แม่นยำ" ในการวิเคราะห์ผ่านการประยุกต์ กับ "ข้อสอบจริง" จากสนาม TGAT1 91 & A-LEVEL 82 ตลอดทั้งคอร์ส รับรอง "ติดชัวร์" !!


ตะลุยโจทย์ TGAT1 & ALEVEL82 85 UP+ #LATEST VERSION

ลับทักษะการ “คิดวิเคราะห์” ให้ถึงขีดสุดผ่านการ “ตะลุยข้อสอบ A-LEVEL 82 จริงทั้ง “ข้อสอบ 9 สามัญ (ENG) ที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์การสอบ” และ “ข้อสอบ UNSEEN” หลายร้อยข้อ ที่ครูพี่โอม “ดักให้ทุกกับดัก” พร้อมเก็งทุกเทคนิคล้ำๆไว้พิชิตข้อสอบ A-LEVEL 82 ซึ่งจะยากกว่า TGAT1 91 เพราะเป็นวิชา “สอบแยก/Speed Test” และใช้ยื่น “กสพท.” ที่น้อง #DEK67 จะพลาดไม่ได้ “แม้แต่คะแนนเดียว” !!


**เน้น PARAGRAPH COMPLETION-READING #ทุกรูปแบบ-REARRANGE THE SENTENCE

เนื้อหาในคอร์ส

100 Most Common Irregular Verbs List ESL

เอกสารเสริม Prefixes

แผ่นตัวเชื่อมทั้งหมดออกสอบ

CORE TCAS QUIZ 1

CORE TCAS QUIZ 2

CORE TCAS QUIZ 3

CORE TCAS QUIZ 4

CORE TCAS QUIZ 5

ถอดรหัสอังกฤษ QUIZ 1

ถอดรหัสอังกฤษ QUIZ 2

ถอดรหัสอังกฤษ QUIZ 3

ถอดรหัสอังกฤษ QUIZ 4

เอกสารข้อสอบคลาส 1 Conversation ALEVEL82

Class 2 Conversation TGAT+ALEVEL82

Class 2 Text Completion 2.1

Class 2 Text Completion 2.2

Class 3 dengue chorela

Class 3.1 VISUAL READING (GRAPH-CHART)

Class 3.2 News Articles

Class 4:5 - Paragraph Organization _ Writing (Int _ Advanced)

Class 4:5 - READING TGAT1 (Int _ Advanced)

CLASS 5 PASSWORD เปิด MIDCOURSE EXAM

CLASS 5 Mid-Course ตะลุย TGAT1 ALEVEL82 Used LOCKED

CLASS 6-7 TGAT1ALEVEL82 READING ARTICLES

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 1

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 2.1

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 2.2

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 3

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 4.1

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 4.2

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 5.1

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 5.2

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 6.1

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 6.2

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 7.1

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 7.2

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 8 (คลิปเดียว)

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 9.1

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 9.2

CORE TCAS 68 จากรอบสดล่าสุด ครั้งที่ 10 (ปิดคอร์สคลิปยาว)

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 1

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 2

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 3

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 4

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 5.1

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 5.2

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 6

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 7

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 8

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 9.1

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 9.2

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 10 เทป 1 ปิดคอร์ส

ถอดรหัสอังกฤษ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 10 เทป 2 ปิดคอร์ส

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 1 (เทปเดียว)

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 2.1

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 2.2

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 3.1

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 3.2

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 4.1

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 4.2

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 5 สรุปข้อสอบครึ่งแรก

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 5 สอบ Mid-Course (TGAT1) จับเวลาจริง

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 6.1 เฉลย TGAT1 ข้อสอบจริง (mid-course)

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 6.2 เฉลย TGAT1 ข้อสอบจริง (mid-course)

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 7.1

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 7.2

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 8.1

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 8.2

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 9.1

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 9.2

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 10.1 เฉลย Final

ตะลุยโจทย์ TGAT1 & A-LEVEL82 70 UP+ ครั้งที่ 10.2 เฉลย Final

รีวิวจากผู้เรียน

ความคิดเห็น (0)