แพคควบ

Complete Route Take-Off #Dek68 #DEK69

7,980฿

เรียนได้ 365 วัน
เรียนได้ 120 ชั่วโมง
32 บทเรียน
ความยาวคอร์ส 54 ชั่วโมง
เอกสารการเรียนในรูปแบบ PDF

เหรียญทอง “อังกฤษ ม.ปลาย 3 ปีซ้อน” Saint Gabriel’s College || นักเรียนทุน 100% “เกียรตินาคิน”-เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ (Major : Finance / Minor : Marketing) || นักเรียนแลกเปลี่ยน McGill University (Harvard ของ Canada) || คะแนน GAT (ENG) เต็ม 150 / 9 สามัญ 97.50 “สูงสุด” ของประเทศ || คะแนน TOEIC 990 เต็ม TOEFL 117/120 IELTS 8.5 || ประสบการณ์ “ติวอังกฤษ” + “สอบเอง” กว่า 12 ปี || ติวเตอร์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำใน กทม. กว่า 30 โรงเรียน ++

Complete Route Take-Off #Dek68 #DEK69

ทะยานสู่ “สนามสอบระบบ TCAS” #ภาคไทย และ #INTER

สิ่งที่น้องจะได้รับ !?

คอร์ส I.) Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69

I.) สรุปกฏ Grammar 17 กฏที่ #ออกข้อสอบบ่อยที่สุด : สอนจากแนวทาง “Inductive Approach” จาก #บริบทจริง เช่น ภาพยนตร์ / นิตยสาร / เพลง ให้น้องเห็นว่า “โลกแห่งความเป็นจริง” ไปจนถึง “สนามสอบจริง” ก่อนพี่โอมจะพาน้องมาเจาะลึก “เพื่อความเข้าใจแบบ” #ถึงแก่น ไม่ต้อง’ท่องจำ’ ก็นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต


II.) เจาะลึกข้อสอบ #Grammar ที่ออกทุกสนามสอบ เช่น “Error Identification สุด Classic #ออกที่โรงเรียนบ่อยมาก / Cloze Test / Text Completion / Writing Analysis” เพื่อทำข้อสอบ #TGAT1 #ALEVEL82 #CUTEP #TUGET #SAT(VERBAL)


คอร์ส II.) Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69


I.) เรียนรู้ “เทคนิค” การใช้บริบท Context Clues (Suffixes/Prefixes vs Transition) เน้น “วิเคราะห์-เข้าใจ-ไม่ท้องจำ” เพื่อเดาศัพท์เวลาอ่าน “PASSAGES” พร้อมเรียนรู้ศัพท์ 5 หมวดหมู่ที่ออกบ่อยที่สุด ได้แก่ การแพทย์ / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี #บริบทจริง เช่น Magazine Articles / Newspaper ที่เป็นแหล่ง “บทความจริงในข้อสอบ” ให้น้องรู้ว่า “จำแค่สิ่งที่ต้องรู้่” ก็สามารถอ่าน Reading ทำความเข้าใจได้ ทุก Passages #ทุกระดับ #ทุกสนาม


II.) แตกศัพท์ “B1-B2-C1” ระดับ (Intermediate ถึง Advanced) เจาะลึกข้อสอบ #Vocab ที่ออกทุกสนามสอบ เช่น “Synonyms/Text Completion/Reading Comprehension” #ออกที่โรงเรียนบ่อยมาก เพื่อทำข้อสอบ #TGAT1 #ALEVEL82 #CUTEP #TUGET #SAT(VERBAL)


เป้าหมาย : พิชิต “เกรด 4” พร้อมประยุกต์สอบทุกสนาม “ภาคไทย/Inter”

(ใน SERIES : ELEVATED TGAT1 // A-LEVEL 82 ต่อไป)


เทปจาก “รอบสด” ล่าสุดที่สอนอยู่ เดือน 11/2023 - 1/2024

เนื้อหาในคอร์ส

ADDITIONAL DOC 1

PASSWORD เปิดหนังสือ Grammar Take-Off

GRAMMAR TAKEOFF เต็มเล่ม

Grammar Take Off Class 1 (QUIZ)

Grammar Take Off Class 2 (QUIZ)

Grammar Take Off Class 3 (QUIZ LYRICS)

Grammar Take Off Class 4 (QUIZ)

Grammar Take Off Class 5 (QUIZ)

Grammar Take Off Class 6 (QUIZ)

Grammar Take Off Mid Term (Quiz)

Grammar Take Off Class 7 (QUIZ)

GRAMMAR TAKE OFF เฉลย P.3 - 6

GRAMMAR TAKE OFF เฉลย P.39 - 40

GRAMMAR TAKE OFF เฉลย P.45 - 46

GRAMMAR TAKE OFF เฉลย P.47 - 51

GRAMMAR TAKE OFF เฉลย P.52 - 53

GRAMMAR TAKE OFF เฉลย P.88 - 93

GRAMMAR TAKE OFF เฉลย P.94 - 99

เฉลย GRAMMAR TAKE OFF QUIZ 2 - EP2 ครั้งที่ 2.1

เฉลย GRAMMAR TAKE OFF QUIZ 3.1 - EP4 ครั้งที่ 3.1

เฉลย GRAMMAR TAKE OFF QUIZ 3.2 - EP4 ครั้งที่ 3.2

เฉลย GRAMMAR TAKE OFF QUIZ 4 - EP6 ครั้งที่ 4 (เทปเดียวจบ)

เฉลย GRAMMAR TAKE OFF QUIZ 5 - EP8 ครั้งที่ 5.2

เฉลย GRAMMAR TAKE OFF QUIZ 6 - EP9 ครั้งที่ 6 (คลิปเดียว)

เฉลย GRAMMAR TAKE OFF MIDTERM - EP11 ครั้งที่ 8 (คลิปเดียว)

เฉลย GRAMMAR TAKE OFF QUIZ 7 - EP13 ครั้งที่ 10 (คลิปเดียว)

PASSWORD เปิดหนังสือ Vocabulary Take-Off

VOCAB READING TAKE OFF เต็มเล่ม

เอกสารเปิดคอร์ส

Vocab Take Off Class 1 (QUIZ)

Vocab Take Off Class 2 (QUIZ)

Vocab Take Off Class 3 (QUIZ)

Vocab Take Off Class 4 (QUIZ)

Vocab Take Off Class 5 (QUIZ)

Vocab Take Off Class 6 (QUIZ)

Vocab Take Off Class 7 (QUIZ)

FINAL EXAM VOCAB TAKEOFF

ANSWER SHEET FINAL EAM VOCAB TAKE OFF

คำศัพท์ท้ายเล่มเขียนละเอียดโดยครูพี่โอม Vocab Take-off

เฉลย VOCAB TAKE OFF CLASS 1 - EP1 ครั้งที่ 1 (เทปเดียว)

เฉลย VOCAB TAKE OFF QUIZ 1 - EP2 ครั้งที่ 2.1

เฉลย VOCAB TAKE OFF QUIZ 2 - EP5 ครั้งที่ 3.2

เฉลย VOCAB TAKE OFF QUIZ 3 - EP6 ครั้งที่ 4 (เทปเดียว)

เฉลย VOCAB TAKE OFF QUIZ 5 - EP13 ครั้งที่ 8 (คลิปเดียว)

เฉลย VOCAB TAKE OFF QUIZ 6 - EP14 ครั้งที่ 9 (คลิปเดียว)

เฉลย VOCAB TAKE OFF QUIZ 7 - EP15 ครั้งที่ 10 (คลิปเดียว)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 1 (เทปเดียวจบ)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 2.1

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 2.2

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 3.1

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 3.2

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 4 (เทปเดียวจบ)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 5.1

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 5.2

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 6 (คลิปเดียว)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 7 (คลิปเดียว)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 8 (คลิปเดียว)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 9 (คลิปเดียว)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 10 (คลิปเดียว)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 11 (คลิปเดียว)

Grammar Take-Off #Dek68 #DEK69 ล่าสุด ครั้งที่ 12 (คลิปปิดคอร์ส)

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 1 (เทปเดียว)

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 2.1

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 2.2

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 3.1

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 3.2

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 4 (เทปเดียว)

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 5.1

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 5.2

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 6.1

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 6.2

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 7.1

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 7.2

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 8 (คลิปเดียว)

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 9 (คลิปเดียว)

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 10 (คลิปเดียว)

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 11 (คลิปเดียว)

Vocabulary Take-Off #Dek68 #DEK69 ครั้งที่ 12 (คลิปเดียวปิดคอร์ส)

รีวิวจากผู้เรียน

ความคิดเห็น (0)