A LEVEL

HALF-TIME ALL IN ONE A LEVEL 82 (ENG) 70UP+

2,695฿

เรียนได้ 365 วัน
เรียนได้ 24 ชั่วโมง
46 บทเรียน
ความยาวคอร์ส 37 ชั่วโมง
หนังสือเรียน 1 เล่ม (เนื้อหา+ข้อสอบจริง+แบบฝึกเสริม) + Download PDF (30% ของเนื้อหา หนังสือ) เรียนได้ทันที !!

เหรียญทอง “อังกฤษ ม.ปลาย 3 ปีซ้อน” Saint Gabriel’s College || นักเรียนทุน 100% “เกียรตินาคิน”-เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ (Major : Finance / Minor : Marketing) || นักเรียนแลกเปลี่ยน McGill University (Harvard ของ Canada) || คะแนน GAT (ENG) เต็ม 150 / 9 สามัญ 97.50 “สูงสุด” ของประเทศ || คะแนน TOEIC 990 เต็ม TOEFL 117/120 IELTS 8.5 || ประสบการณ์ “ติวอังกฤษ” + “สอบเอง” กว่า 12 ปี || ติวเตอร์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำใน กทม. กว่า 30 โรงเรียน ++

HALF-TIME ALL IN ONE A LEVEL 82 (ENG) 70UP+

สิ่งที่น้องจะได้รับจาก “สุดยอดคอร์สนี้” จากครูพี่โอม :


เจาะลึก+สรุป “แก่นความรู้แบบเข้มข้นแบบ ALL-IN-ONE” ครบถ้วนทั้ง 4 มิติ Grammar Structure Vocab Reading พร้อมเจาะลึกเทคนิคเด็ดๆผ่านการคิด-วิเคราะห์-ตะลุย “โจทย์ข้อสอบจริง” ที่คัดมาแล้วว่า “ตรงกับ Blueprint ของทปอ.และยากกว่า 2.5 เท่า” เพื่อพิชิตข้อสอบ #ครบทั้ง4ส่วน ให้ “แม่นยำ+ทันเวลา” Conversation / Paragraph Completion / Reading Passage / Paragraph Organization เพื่อเป้าหมายคะแนน 70 ถึง 80 อัพ !! #ติดมหาลัยที่ต้องการ “ได้สมใจ” !!

.**ลงทุนเพื่ออนาคตใน “รั้วมหาวิทยาลัยที่ใช่” #ติดแล้วคุ้ม !!


เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารติวคอร์ส All-in-one A-LEVEL 82 ครั้งที่ 1-2-3

ชีทศัพท์ Must-Know Vocab 25 วัน แก้ไขความหมายถูกต้องครบถ้วน

Vocabulary class 3 + 4

SELECTED 20 OCT

NEW QUIZ2

EXTRA VOCAB CLASS 3+4 (1 SET ONLY)

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 4

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) MID-COURSE QUIZ

ALL-IN-ONE-A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 5

ALL-IN-ONE-A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 6

Idioms A-LEVEL 82

เอกสารเสริมติว Final Exam สำหรับครั้งที่ 12

เอกสารติวพิเศษเสริมชุดที่ 1 (คัดจากข้อสอบปี 64) _เก็ง-สุด-โต่ง_

เอกสารติวพิเศษเสริมชุดที่ 2 เสริม Conver Cloze Rearrange _เก็ง-สุด-โต่ง_

เฉลย All-In-One A-Level 82(Eng)70Up+

BONUS 9 สามัญอังกฤษ A-LEVEL 60

BONUS 9 สามัญอังกฤษ A-LEVEL 61

BONUS 9 สามัญอังกฤษ A-LEVEL 62

Password สำหรับเปิดไฟล์เฉลยข้อสอบทั้ง 3 ปี

เฉลย 9 สามัญ 60

เฉลย 9 สามัญ 61

เฉลย 9 สามัญ 62

รหัสเปิดเอกสาร Special

Special 1 _ ศัพท์ 777 A-Level82 จากข้อสอบ Long Articles ย้อนหลัง 10 ปี

Special 2 _ Idioms & Expression จากข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี

Special 3 _ ศัพท์และสำนวนจากแนวข้อสอบใหม่จาก A-Level82 ปี 66 ล่าสุด

คลิป 1 ติว Reading Passage จากเอกสารข้อสอบปี 64

คลิป 2 ติว CLOZE + REARRANGE จากเอกสารข้อสอบปี 64

คลิป 3 ติว CLOZE + REARRANGE + CONVER จากเอกสารชุด 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 4

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 3 ครึ่งหลัง

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 4

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 4

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 4

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 4

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 5

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 3

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 12 เทปที่ 1

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 12 เทปที่ 2

ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 12 เทปที่ 3

รีวิวจากผู้เรียน

ความคิดเห็น (0)