#DEK67

ตะลุยโจทย์ ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด)

4,165฿

เรียนได้ 365 วัน
เรียนได้ 60 ชั่วโมง
23 บทเรียน
ความยาวคอร์ส 28 ชั่วโมง
หนังสือเรียน 1 เล่ม (เนื้อหา+ข้อสอบจริง+แบบฝึกเสริม)

เหรียญทอง “อังกฤษ ม.ปลาย 3 ปีซ้อน” Saint Gabriel’s College || นักเรียนทุน 100% “เกียรตินาคิน”-เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ (Major : Finance / Minor : Marketing) || นักเรียนแลกเปลี่ยน McGill University (Harvard ของ Canada) || คะแนน GAT (ENG) เต็ม 150 / 9 สามัญ 97.50 “สูงสุด” ของประเทศ || คะแนน TOEIC 990 เต็ม TOEFL 117/120 IELTS 8.5 || ประสบการณ์ “ติวอังกฤษ” + “สอบเอง” กว่า 12 ปี || ติวเตอร์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำใน กทม. กว่า 30 โรงเรียน ++

ตะลุยโจทย์ ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด)

สิ่งที่น้องจะได้รับจาก “สุดยอดคอร์สนี้” จากครูพี่โอม :

ลับทักษะการ “คิดวิเคราะห์” ให้ถึงขีดสุดผ่านการ “ตะลุยข้อสอบ A-LEVEL 82 จริงทั้ง “ข้อสอบ 9 สามัญ (ENG) ที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์การสอบ” และ “ข้อสอบ UNSEEN” หลายร้อยข้อ ที่ครูพี่โอม “ดักให้ทุกกับดัก” พร้อมเก็งทุกเทคนิคล้ำๆไว้พิชิตข้อสอบ A-LEVEL 82 ซึ่งจะยากกว่า TGAT1 91 เพราะเป็นวิชา “สอบแยก/Speed Test” และใช้ยื่น “กสพท.” ที่น้อง #DEK67 จะพลาดไม่ได้ “แม้แต่คะแนนเดียว” !!

**เน้น PARAGRAPH COMPLETION-READING #ทุกรูปแบบ-REARRANGE THE SENTENCE


**ลงทุนเพื่ออนาคตใน “รั้วมหาวิทยาลัยที่ใช่” #ติดแล้วคุ้ม !!

เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารข้อสอบเสริมพิเศษชุดที่ 1 SHORT-LONG CONVERSATION

เอกสารพิเศษ LIVE A-LEVEL82

เฉลย - ข้อสอบเสริมชุดที่ 1 SHORT-LONG CONVER

QR Group Line_ตะลุยโจทย์ A-LEVEL 82

Mid-Term A-LEVEL82

รหัสเปิดเอกสาร Special

Special 1 _ ศัพท์ 777 A-Level82 จากข้อสอบ Long Articles ย้อนหลัง 10 ปี

Special 2 _ Idioms & Expression จากข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี

Special 3 _ ศัพท์และสำนวนจากแนวข้อสอบใหม่จาก A-Level82 ปี 66 ล่าสุด

ติวพิเศษ Live Special A-LEVEL82 by ครูพี่โอม

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 1.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 1.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 2.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 2.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 3.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 3.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 4.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 4.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 5.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 5.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 6.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 6.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 7.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 8.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 8.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 8.3

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 9.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 9.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 10.1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งที่ 10.2

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งสุดท้าย เทป 1

ตะลุยโจทย์ทะลวง A-LEVEL 82 85UP+ DEK67 (อัพเดตพร้อมรอบสด) ครั้งสุดท้าย เทป 2

รีวิวจากผู้เรียน

ความคิดเห็น (0)